Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH MTV Hoa sen Nghệ An

Công ty TNHH MTV Hoa sen Nghệ An

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Kim loại, sắt thép
Xây dưng, vật liệu xây dựng

Công ty TNHH MTV Hoa sen Nghệ An

Lô CN 1-8 Khu công nghiệp Đông Hồi, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

(0238) 3 668 112

Công ty trách nhiệm hữu hạn