Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH MTV Trí nông Việt Sóc Trăng

Công ty TNHH MTV Trí nông Việt Sóc Trăng

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Hoạt động kinh doanh tổng hợp

Công ty TNHH MTV Trí nông Việt Sóc Trăng

Khóm Tân Phú, Phường 2, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

0944 836868

Công ty trách nhiệm hữu hạn