Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật

Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Giao thông vận tải

Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật

Thôn Quán Hồ, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

0901.580.208

Doanh nghiệp nhà nước