Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh

Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Công nghệ thực phẩm
Thủy hải sản

Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh

1335 Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

02693 865 295 - 0918 341 838

truongsinh.gli@gmail.com

Doanh nghiệp tư nhân