Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH Phú Điền

Công ty TNHH Phú Điền

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Xây dưng, vật liệu xây dựng

Công ty TNHH Phú Điền

80-82 Hoàng Văn Thụ, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi

0255.3813.562 - 0255.3811747

0255.3823.837

sales@phudien.vn

Công ty trách nhiệm hữu hạn