Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam - Hòa Bình

Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam - Hòa Bình

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Dệt may

Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam - Hòa Bình

Khu công nghiệp Lương Sơn Hòa Bình, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

02183828825

0978731545

Công ty trách nhiệm hữu hạn