Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phú Đạt

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phú Đạt

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Cơ khí chế tạo
Tơ tằm
Phân bón

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phú Đạt

ấp Bà Lãnh, Tân Đông, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.

0903902117

Công ty trách nhiệm hữu hạn