Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hòa Hưng

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hòa Hưng

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Lương thực, thực phẩm

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hòa Hưng

163 Quốc Lộ 80, ấp Phú Long, X. Tân Phú Đông, TX. Sa Đéc, Đồng Tháp , Việt Nam

(0277) 3861143

(0277) 3868949

congtyhoahung.sadec@gmail.com

Công ty trách nhiệm hữu hạn