Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH Tâm Chiến

Công ty TNHH Tâm Chiến

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Kim loại, sắt thép

Công ty TNHH Tâm Chiến

Số 150 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

0903418852

tachiko152lelai@gmail.com

Công ty trách nhiệm hữu hạn