Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH Tập đoàn Vàng bạc đá quý Kim Tín

Công ty TNHH Tập đoàn Vàng bạc đá quý Kim Tín

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Vàng bạc, đá quý

Công ty TNHH Tập đoàn Vàng bạc đá quý Kim Tín

Số 3, phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Cao Bằng

0263888888

0263888999

Công ty trách nhiệm hữu hạn