Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH Thức ăn gia súc Lái Thiêu

Công ty TNHH Thức ăn gia súc Lái Thiêu

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Lương thực, thực phẩm

Công ty TNHH Thức ăn gia súc Lái Thiêu

48B KP Hòa Long - Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương

0274-3754159

0274-3743292

info@laithieu.com.vn

Công ty trách nhiệm hữu hạn