Giải thưởng quốc gia Việt nam
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Rượu, bia, nước giải khát

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT

219 Đại lộ Bình Dương – Phường Vĩnh Phú – Thị xã Thuận An – Tỉnh Bỉnh Dương

0650-3755161

0650-3755057

info@thp.com.vn

Công ty trách nhiệm hữu hạn