Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công Ty TNHH Vĩnh Hiệp

Công Ty TNHH Vĩnh Hiệp

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Cà phê - Chế biến và kinh doanh

Công Ty TNHH Vĩnh Hiệp

404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

+84 (0269) 3759 699

+84 (0269) 3759 288

vinhhiep@vinhhiepgl.com

Công ty trách nhiệm hữu hạn