Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Bao bì
Môi trường
Phân bón

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận

Thôn Kiền Kiền, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

0259.3625225

namthanhninhthuan@yahoo.com.vn

Công ty trách nhiệm hữu hạn