Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Âu cơ

Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Âu cơ

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Hàng tiêu dùng
Hoạt động kinh doanh tổng hợp
Lương thực, thực phẩm
Nông sản

Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Âu cơ

Số 269 Nguyễn Tất Thành, khu phố 4, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa, Vũng Tàu

0943912581

Doanh nghiệp nhà nước