Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH XNK Thương mại Công nghệ Dịch vụ Hùng Duy

Công ty TNHH XNK Thương mại Công nghệ Dịch vụ Hùng Duy

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Lương thực, thực phẩm

Công ty TNHH XNK Thương mại Công nghệ Dịch vụ Hùng Duy

Số 250 Lý Thường Kiệt, Khu phố 4, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

066-3830099/3830669

066-3830099/3840327

info_hungduy@hungduy.com.vn

Công ty trách nhiệm hữu hạn