Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Dương Hùng

Công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Dương Hùng

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Chăn nuôi
Thủy hải sản

Công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Dương Hùng

Ấp Bình Điền, Xã Long Điền Tây, Huyện Đông Hải, Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu

02913 888 666

02913 868 666

tomgiongduonghungdh@gmail.com

Công ty trách nhiệm hữu hạn