Giải thưởng quốc gia Việt nam
CÔNG TY XĂNG DẦU LÀO CAI

CÔNG TY XĂNG DẦU LÀO CAI

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Dầu khí - Khí đốt

CÔNG TY XĂNG DẦU LÀO CAI

Số nhà 495, đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

0203841180

0203 686626

Doanh nghiệp nhà nước