Giải thưởng quốc gia Việt nam
Hợp tác xã chăn nuôi và thủy sản Gò Công

Hợp tác xã chăn nuôi và thủy sản Gò Công

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Thủy hải sản

Hợp tác xã chăn nuôi và thủy sản Gò Công

TĐ số 917, đường Tỉnh 873, ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

842582

Doanh nghiệp nhà nước