Giải thưởng quốc gia Việt nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Tài chính, ngân hàng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai

Số 79 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

0214 3828 396

0214 9828 261

Doanh nghiệp tư nhân