Giải thưởng quốc gia Việt nam
Nhà máy BIBICA Biên Hòa - Công ty Cổ phần BIBICA

Nhà máy BIBICA Biên Hòa - Công ty Cổ phần BIBICA

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Bánh kẹo - Sản xuất và kinh doanh

Nhà máy BIBICA Biên Hòa - Công ty Cổ phần BIBICA

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

0613836576

0613836950

bibica@bibica.com.vn

Công ty cổ phần