Giải thưởng quốc gia Việt nam
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Lĩnh vực khác

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh

Km5 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

0203.382061

Doanh nghiệp nhà nước