Giải thưởng quốc gia Việt nam
Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung

Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Hoạt động kinh doanh tổng hợp

Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung

Số 552 đường Trưng Nữ Vương, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

05112220803

05112220899

emec@cpc.vn

Doanh nghiệp nhà nước