12 enterprise
Company name
Information work
Award achievements
Achievements year
Bưu chính và công nghệ thông tin, Chè, Giấy
Giải thưởng sáng tạo chất lượng Việt Nam
2012
Bưu chính và công nghệ thông tin, Cơ khí chế tạo, Tài chính, ngân hàng
Chất lượng Việt Nam
2005
Cung ứng lao động, Dầu, mỡ và xăng, Giáo dục và đào tạo điện, điện tử, điện gia dụng
Giải thưởng Việt Nam
2010
Cơ khí chế tạo, Dầu, mỡ và xăng, Dược phẩm, Bất động sản
Giải thưởng Chất lượng Việt Nam
2009
Bưu chính và công nghệ thông tin, Chè, Giấy
Giải thưởng sáng tạo chất lượng Việt Nam
2013
Bưu chính và công nghệ thông tin, Cơ khí chế tạo, Tài chính, ngân hàng
Chất lượng Việt Nam
2004
Cung ứng lao động, Dầu, mỡ và xăng, Giáo dục và đào tạo điện, điện tử, điện gia dụng
Trí tuệ Việt
2001
12 enterprise