Company name:Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Đức

Company trading:

Company english:

Address company:Khu Công nghiệp Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Phone:0211.3593.596

Email:thepvietduc@vnn.vn

Fax:0211.3593.696

Website:thepvietduc.com.vn

Number license:

Company type:Công ty cổ phần

Achievements year:2017

Achievements type:Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương

Achievements description:

Business activities primary:Kim loại, sắt thép

Product primary:

Enterprises with export activities not?: No

Management systems are applied:

Full name of CEO / Director:Ông Lê Minh Hải

Phone:

Email:

Full name representative contact:

Work unit:

Position:

Phone:

Mobile:

Email:

Nhà tài trợ