Tên công ty:Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng Anh:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Fax:

Website:

Giấy phép hoạt động số:

Loại hình doanh nghiệp:

Năm đạt giải:2016

Loại giải:Giải Bạc Chất lượng Quốc gia

Các thành tích đã đạt được:

Lĩnh vực hoạt động chính:Giấy

Sản phẩm chính:

Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu không?: Không

Hệ thống quản lý đang áp dụng

Họ và tên Tổng giám đốc/Giám đốc:

Điện thoại:

Email:

Họ và tên Người đại diện liên hệ:

Đơn vị công tác:

Vị trí:

Điện thoại:

Di động:

Email:

Nhà tài trợ