Company name:Trung tâm dịch vụ phân tích thí ngiệm thành phố Hồ Chí Minh

Company trading:

Company english:

Address company:Số 02 đường Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phone:083-8296113/ 083-8295087

Email:casehcm@case.vn

Fax:083-9115119/ 083-9117216

Website:www.case.vn

Number license:

Company type:Doanh nghiệp nhà nước

Achievements year:2017

Achievements type:Giải Bạc Chất lượng Quốc gia

Achievements description:

Business activities primary:Lĩnh vực khác

Product primary:

Enterprises with export activities not?: No

Management systems are applied:

Full name of CEO / Director:Bà Chu Vân Hải

Phone:

Email:

Full name representative contact:Ông Nhan Thanh Liêm

Work unit:Phòng Hành chính Quản trị

Position:Phó trưởng phòng

Phone:

Mobile:

Email:

Nhà tài trợ