Giải thưởng quốc gia Việt nam
Thứ Hai 22/11/2018, 13:09

Quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải

Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được nhận Cúp và Giấy chứng nhận. Tổ chức đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc Chất lượng Quốc gia trong 02 năm gần nhất được xem xét, lựa chọn tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA).