Giải thưởng quốc gia Việt nam
Thứ Bẩy 22/11/2018, 14:04

Tổng kết 20 năm hoạt động

Một số đánh giá về kết quả triển khai hoạt động GTCLQG từ năm 1996 đến nay như sau: 

a) Tôn vinh xứng đáng cho các DN trong lĩnh vực chất lượng 
b) Nâng cao nhận thức của lãnh đạo cao nhất về việc áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý trong DN 
c) GTCLQG là một công cụ góp phần nâng cao năng suất – chất lượng của doanh nghiệp 
d) GTCLQG giúp DN phải hoàn thiện chiến lược hoạt động 
đ) Áp dụng mô hình GTCL gắn liền với hoạt động tự đánh giá và phương pháp so sánh đối chứng (Benchmarking) 

Một số kết quả cụ thể: 
Từ 1996-2015: có gần 1.700 lượt DN đạt GTCLQG; 148 lượt DN đạt Giải Vàng GTCL; 128 lượt DN đạt bằng khen của Thủ tưởng; 37 lượt DN đạt giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương.