Mẫu phiếu điều tra về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

– Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được xây dựng và triển khai trên cơ sở Giải thưởng Chất lượng Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập từ năm 1995 và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dư¬ơng của Tổ chức Chất lư¬ợng Châu Á – Thái Bình Dư¬ơng. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng; tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
– Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Cơ quan thường trực của Hội đồng quốc gia GTCLQG, mong muốn tìm hiểu thông tin và các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đối với GTCLQG để làm cơ sở cho việc tổng kết, đánh giá và cải tiến hoạt động Giải thưởng trong thời gian tới, góp phần hỗ trợ ngày càng tích cực và hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế của Giải thưởng hơn nữa.

Tải phiếu điều tra tại đây

  1. Dành cho Chi cục
  2. Dành cho Doanh nghiệp

Nhà tài trợ