Mẫu báo cáo tham dự GTCLQG 2017

Tải về mẫu báo cáo tham dự GTCLQG năm 2017 tại đây

Mẫu báo cáo tham dự GTCLQG 2016

Mẫu báo cáo tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia từ năm 2016 đã được đơn giản hóa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tham dự.