Quyết định Thủ tướng về việc trao GTCLQG năm 2016

Quyết định Thủ tướng về việc trao GTCLQG năm 2016

0

Comments

Ngày 30 tháng 03 năm 2017, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 389/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016. Chi tiết xem file đính kèm (bấm vào đây để tải -->QĐ Thu tuong 2016)

Post a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *