Giải thưởng quốc gia Việt nam

Tài liệu

Tên tài liệu Loại tài liệu Mô tả ngắn Số lượt tải
Công văn gửi Sở Khoa học & Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh/thành phố thông báo lùi thời hạn nộp hồ sơ tham dự GTCLQG 2021 Quyết định Công văn gửi Sở Khoa học & Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh/thành phố thông báo lùi thời hạn nộp hồ sơ tham dự GTCLQG 2021 1325
Các tiêu chí Giải thường Chất lượng Quốc gia 2021 (Bản cập nhật) Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Các tiêu chí GTCLQG và các chú giải (bản mới nhất) được sử dụng làm căn cứ xây dựng báo cáo tham dự GTCLQG 2870
Các biểu mẫu đánh giá GTCLQG (Bản cập nhật 2021) Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Các biểu mẫu của Hội đồng sơ tuyển và chuyên gia đánh giá sử dụng trong quá trình đánh giá trực tiếp tại doanh nghiệp 2254
CV thông báo kế hoạch GTCLQG 2021 Quyết định Chi tiết kế hoạch hoạt động GTCLQG 2021 1614
Form đăng ký tham dự Khóa đào tạo GTCLQG Form đăng ký tham dự Khóa đào tạo GTCLQG 2021 1731
Thông tư 27/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về GTCLQG Thông tư về hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia. 2319
Dự thảo lấy ý kiến về thông tư Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Dự thảo lấy ý kiến về thông tư Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 1998
Hướng dẫn mức chi cho hoạt động của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Hướng dẫn mức chi cho hoạt động của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG 2207
Thông tin và các liên kết tải hình ảnh về Lễ trao GTCLQG 2018 Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Thông tin và các liên kết tải hình ảnh về Lễ trao GTCLQG 2018 1990
Kế hoạch tuyên truyền quảng bá về việc được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Đăng ký kế hoạch tuyên truyền quảng bá về việc được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 1865