Giao lưu trực tuyến “Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Triển vọng để doanh nghiệp phát triển bền vững”

0

Comments

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp (DN), cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội.

Với mong muốn..

Read more