Giải thưởng quốc gia Việt nam
Thứ Sáu 16/03/2022, 03:28

Hội đồng Quốc gia họp phiên thứ nhất về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Ngày 15/3/2022 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học & Công nghệ), cơ quan Thường trực Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Quốc gia về GTCLQG năm 2021. Thứ trưởng Lê Xuân Định (Chủ tịch Hội đồng) chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp lần này được tổ chức theo hình thức kết hợp tại chỗ và trực tuyến. Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe Cơ quan Thường trực báo cáo quá trình triển khai hoạt động trong thời gian qua và một số nội dung liên quan đến công tác đánh đánh giá, xét chọn GTCLQG năm 2021. 

Theo đó, trong năm 2021 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lường (Cơ quan Thường trực GTCLQG) đã làm thủ tục thành lập 50 Hội đồng sơ tuyển tỉnh/thành phố theo đề nghị của các Sở Khoa học & Công nghệ và 01 Hội đồng sơ tuyển cấp Bộ. Sau khi được thành lập, các Hội đồng sơ tuyển đã khẩn trương triển khai thông báo đến các Tổ chức/Doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia, kết quả đánh giá đã có 93 hồ sơ đủ điều kiện gửi về Cơ quan thường trực và trình Hội đồng Quốc gia xem xét. 

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, thảo luận từ phía thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Lê Xuân Định đã khẳng định vị thế và tầm quan trọng của GTCLQG, đánh giá cao vai trò của Cơ quan Thường trực và các Hội đồng sơ tuyển trong quá trình chuẩn bị cho GTCLQG năm 2021, các đơn vị liên quan đã tiến hành xem xét, đánh giá một cách nghiêm túc và bài bản. Thứ trưởng cũng đề nghị Cơ quan Thường trực tiếp thu các ý kiến của thành viên Hội đồng, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để rà soát các hồ sơ theo lĩnh vực quản lý nhằm đảm bảo tính khách quan và theo đúng quy trình của GTCLQG, thống nhất thông qua danh sách 93 hồ sơ DN, đề tiếp tục khẩn tương tiến hành đánh giá, thẩm định tại chỗ các DN theo đúng kế hoạch làm cơ sở cho việc đề xuất Bộ KH&CN trình Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG năm 2021.

(Văn phòng GTCLQG)