Giải thưởng quốc gia Việt nam
Thứ Hai 29/01/2021, 08:16

Kế hoạch hoạt động GTCLQG 2021

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Công văn số 159/TĐC-TCCL ngày 19/01/2021 về Kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2021.

Theo đó, thời gian thành lập HĐST là từ tháng 2 đến tháng 4/2021; Thời gian Hội đồng sơ tuyển gửi kết quả, hồ sơ đánh giá, lựa chọn cho Hội đồng quốc gia là trước 30/6/2021.

Chi tiết CV xem tại đây