Giải thưởng quốc gia Việt nam
Chủ nhật 21/07/2021, 14:07

Lùi thời gian nhận hồ sơ tham dự GTCLQG 2021 của Hội đồng sơ tuyển các tỉnh/thành phố

Gần đây, dịch Covid-19 đã và đang xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm ảnh hưởng đến hoạt động GTCLQG. Một số Hội đồng sơ tuyển, nhất là tại các tỉnh có dịch, gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng sơ tuyển, tiến hành đánh giá các doanh nghiệp tham dự GTCLQG. Một số Hội đồng sơ tuyển  đã có công văn đề xuất xin lùi thời hạn nộp hồ sơ tham dự GTCLQG.

Căn cứ vào đề nghị của một số Hội đồng sơ tuyển, căn cứ vào thực tế diễn biến của dịch Covid-19 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã quyết định gia hạn thời gian  nhận hồ sơ tham dự GTCLQG 2021 của Hội đồng sơ tuyển các tỉnh/thành phố. Theo đó, thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ các Hội đồng sơ tuyển được lùi đến hết ngày 30/8/2021.

Chi tiết Công văn gửi Sở Khoa học & Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh/thành phố thông báo lùi thời hạn nộp hồ sơ tham dự GTCLQG 2021 xem  tại đây.