Giải thưởng Chất lượng Quốc gia mở ra triển vọng cho doanh nghiệp phát triển bền vững

0

Comments

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc nhất về năng suất chất lượng đồng thời mở ra triển vọng cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nhân dịp các doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc..

Read more