Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Động lực sản phẩm Việt vươn ra thị trường quốc tế

0

Comments

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia góp phần nâng cao vị thế, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bên lê lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2015, Chất lượng Việt Nam đã có phỏng..

Đọc thêm