Giải thưởng quốc gia Việt nam
Thứ Tư 24/01/2019, 16:36

Tiền Giang hỗ trợ 100% kinh phí cho doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Tiền Giang có chính sách, các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) sẽ được hỗ trợ 100 % kinh phí. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) dựa trên mô hình của giải thưởng Malcom Baldrige của Hoa Kỳ. Việc tham dự GTCLQG giúp DN có điều kiện xem xét, tự đánh giá và cải tiến một cách toàn diện các hoạt động quản lý, chất lượng sản phẩm trên cơ sở 7 tiêu chí và 19 hạng mục.

Tiền Giang có chính sách, các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) sẽ được hỗ trợ 100 % kinh phí. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) dựa trên mô hình của giải thưởng Malcom Baldrige của Hoa Kỳ. Việc tham dự GTCLQG giúp DN có điều kiện xem xét, tự đánh giá và cải tiến một cách toàn diện các hoạt động quản lý, chất lượng sản phẩm trên cơ sở 7 tiêu chí và 19 hạng mục. Chia sẻ  Chia sẻ

Tiền Giang hỗ trợ 100% kinh phí cho doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Điều này đã mang lại lợi ích thiết thực cho chính DN, giúp các DN tăng cường năng lực cạnh tranh để hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới. Tại tỉnh Tiền Giang, GTCLQG tuy mang lại nhiều lợi ích, nhưng lại là một loại hình giải thưởng còn khá mới đối với DN nên mặc dù được phổ biến nhiều nhưng các DN chưa nhận thức được lợi ích thiết thực của giải thưởng hoặc có nhận thức rõ nhưng lại chưa mạnh dạn tham gia. Số lượng các DN tham gia giải thưởng qua các năm từ 2006 – 2015 có tổng cộng 06 DN được trao tặng 19 lượt GTCLQG, trong đó có 01 giải vàng chất lượng quốc gia vào năm 2012. Được biết, mỗi DN tham gia GTCLQG được hỗ trợ 100 % kinh phí. Nguồn: VietQ