Vietcombank đạt giải thưởng chất lượng thanh toán xuất sắc 2017-2018

Vietcombank đạt giải thưởng chất lượng thanh toán xuất sắc 2017-2018

0

Comments

Ngân hàng Wells Fargo Bank, N.A. đã trao tặng giải thưởng chất lượng thanh toán xuất sắc cho năm 2017-2018 với tỷ lệ điện đạt chuẩn xử lý tự động cao, tỷ lệ phát sinh tra soát thấp cho Vietcombank. Tỷ lệ điện đạt chuẩn và tỷ lệ phát sinh tra soát là những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng xử lý điện thanh toán tự động của các ngân hàng. Với tỷ lệ điện đạt chuẩn cao, tỷ lệ phát sinh tra soát thấp, khách hàng của Vietcombank có thể hoàn toàn yên tâm là các giao dịch thanh toán quốc tế qua hệ thống Vietcombank sẽ được phục vụ một cách nhanh chóng, chính xác, đồng thời tiết kiệm được thời gian, chi phí và giảm thiểu rủi ro. Giải thưởng Chất lượng Thanh toán Xuất sắc của Wells Fargo Bank một lần nữa khẳng định sự đánh giá cao của các ngân hàng đối tác trên toàn cầu dành cho chất lượng dịch vụ xuất sắc của Vietcombank, đặc biệt là trong mảng thanh toán. Ngân hàng Wells Fargo Bank, N.A. là một trong các ngân hàng thương mại đứng đầu nước Mỹ xét về Tổng tích sản và đồng thời nằm trong số những ngân hàng đại lý cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ đồng đô-la Mỹ lớn nhất thế giới. Với mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp trên thế giới và sự hiện diện tại các thị trường tài chính sôi động quốc tế (Hong Kong, Singapore, Mỹ), Vietcombank luôn tự tin có thể hỗ trợ tốt nhất, nhanh nhất mọi giao dịch thanh toán trong nước và nước ngoài của khách hàng. Nguồn DDDN

Post a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *