Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

Giải thưởng: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Chế biến cao su nguyên liệu
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh tiền thân là đồn điền cao su của Pháp, tháng 04/1975 được cách mạng tiếp quản lấy tên là Nông Trường Quốc doanh Cao su Tây Ninh. Năm 1981, Nông Trường được nâng cấp lên thành Công ty lấy tên là Công ty cao su Tây Ninh, là doanh nghiệp nhà nước và từ ngày 28/12/2006, công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.
  • Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh vinh dự đón nhận Giải vàng- Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng.Việc tham dự Giải thưởng cũng giúp doanh nghiệp có điều kiện học hỏi, đánh giá và cải tiến một cách toàn diện các hoạt động quản lý, chất lượng sản phẩm…