Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản

Giải thưởng: Giải thưởng chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất thực phẩm
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh sản xuất kinh doanh thức ăn hoạt động trong lĩnh vực Nông - Công nghiệp, ngành thực phẩm khép kín: chăn nuôi, chế biến gia súc, gia cầm và thủy sản. Từ đó cho đến nay, C.P. Việt Nam không ngừng mở rộng sản xuất và hoạt động trong 3 lĩnh vực chính như: thức ăn chăn nuôi (feed), trang trại (farm) và thực phẩm (Food)

Việc áp dụng theo các tiêu chí GTCLQG sẽ giúp Công ty nhận thức rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức từ đó có các biện pháp nâng cao năng suất cụ thể và có lộ trình phát triển bền vững.

C.P. Việt Nam luôn cố gắng đổi mới sáng tạo trong quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh để nâng tầm quản trị, tạo hiệu quả tối đa năng suất hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

Ông Montri Suwanposri - Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh 3 tại Đồng Nai