Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ SAKAN Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ SAKAN Việt Nam

Giải thưởng: Giải thưởng chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: thức ăn chăn nuôi - thú y
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Sakan Việt Nam là đơn vị chuyên nghiên cứu, sản xuất những sản phẩm chất lượng cao, độc đáo, khác biệt trong linh vực thú y và thủy sản, đáp ứng được yêu cầu sản xuất chăn nuôi, thủy sản, được người tiêu dùng trong cả nước và một số nước trên thế giới như Indonesia, Pakistan, Ả Rập xe út , Băng la đét... tin dùng.
  • Thật Vinh dự và tự hào khi Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Sakan Việt Nam nằm trong số các doanh nghiệp tiêu biểu được Thủ tướng chính phủ trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 và 2020.
  • Giải thưởng Chất lượng Quốc gia minh chứng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Sakan Việt Nam trong việc xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

“Niềm tin của khách hàng chính là động lực lớn nhất để thúc đẩy sự phát triển của Sakan Việt Nam”, Sakan luôn tâm niệm xây dựng niềm tin đã khó, giữ vững niềm tin còn là một hành trình khó khăn hơn, vì vậy Sakan luôn đặt đạo đức kinh doanh, trách nhiệm doanh nghiệp lên hàng đầu.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Sakan Việt Nam