Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Bình Định

Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Bình Định

Giải thưởng: Giải thưởng chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định được thành lập theo quyết định số 131/2001/QĐ-UB, ngày 28/12/2001 của UBND tỉnh Bình Định, trên cơ sở cổ phần hoá DNNN theo nghị định 44/CP. Công ty luôn luôn đầu tư dây chuyền sản xuất đồng bộ theo công nghệ tiên tiến của Châu Âu. Cùng với đội ngũ công nhân lành nghề, nên năng lực sản xuất hiện tại của nhà máy gạch nung đạt trên 50 triệu viên quy chuẩn/năm; Gạch không nung xi măng cốt liệu 10 triệu viên; Gạch không nung bê tông nhẹ AAC 100.000 m3/năm.
Trong những năm qua Công ty đã đạt được những thành quả quan trọng trong quá trình sản xuất cũng như chăm lo đời sống của cán bộ CNVLĐ góp phần an sinh xã hội trong cơ chế thị trường cạnh tranh quyết liệt và các thành tích đó đã được ghi nhận.

Công ty CP Gạch Tuynen Bình Định đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia không chỉ đánh giá đơn thuần về sản phẩm mà đánh giá cả một hệ thống về quản trị DN. Giải thưởng là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn để DN phát triển bền vững.

Xây dựng thương hiệu TUY NEN BÌNH ĐỊNH – BITCO Trở thành thương hiệu nổi tiếng, uy tín trong ngành vật liệu xây dựng tại khu vực Miền trung và Tây nguyên. 

Công ty CP Gạch Tuynen Bình Định