Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Giải thưởng: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất hoá chất cơ bản
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tiền thân là Nhà máy Hóa chất Số 1 Việt Trì, Nhà máy Hóa chất cơ bản đầu tiên của Việt Nam, được khởi công xây dựng năm 1959, chính thức đi vào sản xuất từ năm 1961. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Vitrichem) đã có sự phát triển bền vững, luôn là doanh nghiệp sản xuất hóa chất cơ bản có vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam.

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã vinh dự đạt giải trong GTCLQG. Việc tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia giúp doanh nghiệp có điều kiện học hỏi, đánh giá và cải tiến một cách toàn diện các hoạt động quản lý, chất lượng sản phẩm… Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp đạt giải thưởng quảng bá thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế Quốc tế.

“Tăng trưởng sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường” – Đây chính là phương châm hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì. Sứ mệnh xuyên suốt này chính là động lực để chúng tôi không ngừng nghiên cứu phát triển các sản phẩm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đem lại giá trị cho cộng đồng, xã hội và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì