Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Giải thưởng: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất ống và phụ tùng nhựa
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong được thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1960. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất kinh doanh các sản phẩm ống và phụ tùng nhựa xây dưng, phục vụ ngành xây dựng dân dụng và những dự ản trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực giao thông vận tải...
  • Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã vinh dự là một trong 11 doanh nghiệp được nhận Giải vàng giải thưởng chất lượng quốc gia tại hạng mục Doanh nghiệp sản xuất lớn do Chính phủ trao tặng. Đây là minh chứng cho thấy sự nỗ lực đồng bộ sự chuyên nghiệp hoá trong quản trị vận hành của Nhựa Tiền Phong trên cả nước.
  • Với tôn chỉ hoạt động Uy tín qua từng hành động - Chất lượng trên từng sản phẩm - Đồng hành và chia sẻ cùng đối tác - Sự gắn bó của người lao động - Trách nhiệm với cộng đồng, Nhựa Tiền Phong tin tưởng sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới và đạt được những giải thưởng cao quý hơn nữa do Chính phủ đề ra.