Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa

Giải thưởng: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Khai thác, chế biến nguồn tài nguyên Yến sào thiên nhiên
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Công ty Yến sào Khánh Hòa là doanh nghiệp Nhà nước hạng I, được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác, chế biến nguồn tài nguyên Yến sào thiên nhiên. Thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, phổ biến hóa giá trị bổ dưỡng của Yến sào đảo thiên nhiên đến cộng đồng, năm 2002 Công ty khởi công xây dựng Nhà máy NGKCC Yến sào tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh. Ngày 09/09/2016 Nhà máy NGKCC Yến sào Diên Khánh chính thức hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa đã vinh dự là doanh nghiệp duy nhất của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, ở loại hình doanh nghiệp sản xuất lớn. Với hơn 17 năm xây dựng và phát triển, song song với việc hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa luôn chú trọng phát huy truyền thống ngành nghề Yến sào, tôn vinh nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, tích cực đóng góp cho xã hội và cộng đồng, xem những việc đó là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.