Công ty Cổ phần Phân hữu cơ HUMIC Quảng Ngãi

Công ty Cổ phần Phân hữu cơ HUMIC Quảng Ngãi

Giải thưởng: Giải thưởng chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh các loại phân bón phục vụ nông nghiệp
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Công ty CP Phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi, tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập năm 1978. Năm 2000 được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép cổ phần hoá và chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ ngày 01/01/2001, vốn kinh doanh trên 20 tỷ đồng.

  • Công ty CP phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi đã được Bộ Khoa học và Công nghệ trao giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020. Công ty CP phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi rất vinh dự là 1 trong 116 doanh nghiệp được tôn vinh lần này. Công ty luôn có định hướng phát triển doanh nghiệp theo hướng tiên tiến, tạo ra những sản phẩm có giá trị, chất lượng cao và thân thiện với môi trường. Đây là sứ mệnh của Công ty, là trách nhiệm của một  doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.
  • Việc áp dụng các tiêu chí của Giải thưởng không chỉ giúp Công ty nhận ra những cơ hội, thách thức, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, quan trọng hơn là duy trì các tiêu chí đó để không ngừng tự hoàn thiện, phát triển.

Thương hiệu phân bón Humico Quảng Ngãi với phương châm” TỐT ĐẤT- XANH LÂU- NĂNG SUẤT CAO- HIỆU QUẢ NHIỀU” luôn hướng tới một nền nông nghiệp sạch, bền vững, gần gũi với thiên nhiên và đó cũng là hướng phấn đấu chung hiện nay của nền nông nghiệp thế giới.

 

Công ty CP phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi