Công ty Cổ phần PYMEPHARCO

Công ty Cổ phần PYMEPHARCO

Giải thưởng: Giải thưởng chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất dược phẩm, kinh doanh thuốc & vật tư thiết bị y tế
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
PYMEPHARCO được thành lập vào năm 1989 với nhiệm vụ sản xuất dược phẩm, kinh doanh thuốc & vật tư thiết bị y tế. Từ 16 sản phẩm đầu tiên, đến nay PYMEPHARCO đã cung ứng cho thị trường hơn 350 sản phẩm, trong đó có những mặt hàng chất lượng vượt trội, có thể thay thế các sản phẩm ngoại nhập. Từ năm 2003 đến nay, bình quân mỗi năm Công ty đều tiến hành nghiên cứu và đưa vào sản xuất gần 30 sản phẩm mới, góp phần đa đạng hoá danh mục sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu điều trị bệnh và chăm sóc sức khoẻ. Sản phẩm của PYMEPHARCO được xuất khẩu sang thị trường các nước trong khu vực như Hong Kong, Malaysia, Philippines…và thâm nhập vào thị trường Châu Âu (Đức).

Công ty Cổ phần PYMEPHARCO vinh dự đạt GTCLQG.  Việc đạt giải đã tạo được thế vững chắc và có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Ngoài ra, công ty đang hoạch định những bước đi cần thiết, phát triển thương hiệu PYMEPHARCO cũng như hướng tới việc cung cấp cho cộng đồng những sản phẩm có chất lượng cao và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Sự phát triển của Pymepharco gắn liền với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần vào sự đa dạng, tính khoa học của ngành dược đất nước, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của Phú Yên hiện tại và tương lai cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần PYMEPHARCO